Turners syndrom

Det är bara flickor som får Turners syndrom och det  beror på att det saknas en bit arvsmassa. Flickornas tillväxt är långsam och oftast kommer de inte in i puberteten på vanligt sätt.  Turners syndrom påverkar inte den intellektuella förmågan, men en del kan ha problem med rumsuppfattning och matematik. Ungefär vart femte barn med Turners syndrom föds med hjärtfel och en del kan ha extra hudveck i nacken ner mot axeln. En hög gom gör att många spädbarn med Turners syndrom har svårt att suga under de första levnadsmånaderna och matningsproblem under det första levnadsåret är vanliga. Den trånga gommen kan göra det trångt för tänderna och tandreglering kan behövas.

Om behov finns, görs en gynekologisk undersökning vid 5-års-kontrollen. I vuxen ålder sker vart femte år ett utredningsprogram med blodprovskontroll, ultraljud hjärta, kontroll av bentäthet och bedömning av hörsel hos öronläkare.

Teammedlemmar

Teamet är under uppbyggnad

Läs mer

Internetmedicin

Patientföreningar:
Turnerföreningen