Södra sjukvårdsregionen

Styrande dokument

Samverkansavtal (pdf)
Samverkansavtalet reglerar samverkan inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen.

Verksamhetsplan för Södra sjukvårdsregionen 2022-2023 (pdf) 
Enligt Samverkansavtal 2021 ska en verksamhetsplan tas fram minst vartannat år. Verksamhetsplanen fastställs av Södra regionvårdsnämnden.

Kommunikationsstrategi för Södra sjukvårdsregionen (pdf)
Syftet med kommunikationsstrategin är att tydliggöra principer och ansvar för kommunikationen i samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen.