Södra sjukvårdsregionen

Styrande dokument

Samverkansavtal (pdf)
Samverkansavtalet reglerar samverkan inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen.


Kommunikationsstrategi för Södra sjukvårdsregionen (pdf)
Syftet med kommunikationsstrategin är att tydliggöra principer och ansvar för kommunikationen i samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen.

Kommunikation ska:
• Bidra till att driva utveckling och förändring utifrån verksamhetsmål.
• Underlätta samverkan och beslutsfattande.
• Säkerställa olika målgruppers behov av kommunikation.