Södra sjukvårdsregionen

RSG patientsäkerhet

Uppdrag/arbetsuppgifter
  • Genomföra behovsinventering inom patientsäkerhetsområdet som kan användas på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå.
  • Stödja och säkerställa utveckling och samordning av patientsäkerhetsarbetet i sjukvårdsregionen.
  • Sprida övergripande riktlinjer och rekommendationer för patientsäkerhetsarbetet. Detta ska ske i anslutning till det samordnade arbetet på nationell nivå i NSG, SKL och i samverkan med myndigheter som till exempel Socialstyrelsen.
  • Vara sjukvårdsregional referens- och remissinstans för och samordnare av patientsäkerhetsfrågeställningar.
  • Följa utvecklingen av det sjukvårdsregionala patientsäkerhetsarbetet och stödja det genom att identifiera fokusområden för lokalt och gemensamt arbete.
  • Fånga upp principiellt viktiga risker och avvikelser och sprida information för lärande.
Ledamöter

Ordförande
Pär Lindgren, Region Kronoberg
par.lindgren@kronoberg.se

Patientsäkerhetsstrateg/samordnare
Annelie Runesson Ottosson, Region Blekinge
Carina Werner, Region Halland
Zandra Anivike, Region Kronoberg
Ann Svensson, Region Skåne

Chefläkare
Ingemar Lilja, (t f) Region Blekinge
Anders Åkvist, Region Halland
Pär Lindgren, Region Kronoberg
Rasmus Havmöller, Region Skåne

Kommunala representanter
Katarina Losell, Blekinge (Ronneby)
Eva-Karin Stenberg, Halland (Halmstad)
Åsa Svensson, Kronoberg (Älmhult)
Lina Bengtsson, Skåne (Osby)
Ann-Chatrine Ewald, Skåne (Svedala)