Södra sjukvårdsregionen

Regionala programområden

De 24 nationella programområdena speglas på sjukvårdsregional nivå i regionala programområden, RPO.

Det sjukvårdsregionala programområdets huvudsakliga uppdrag är att:
– bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO
– initiera och proaktivt arbeta med frågor för nationell och regional samordning
– ta emot och samordna implementering av nationella kunskapsunderlag.

Varje RPO består av 1-2 ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. En ledamot sitter med i NPO, det nationella programområdet, för respektive medicinskt område. Dessutom finns en representant från RPO med i respektive regions lokala kunskapsstyrningsgrupp (lokala programråd, LPO).

Styrgrupp

En styrgrupp leder arbetet med att bygga upp och samordna den sjukvårdsregionala organisationen. Drygt hälften av de sjukvårdsregionala programområdena har påbörjat sitt arbete, övriga kommer att starta under 2019. Vid behov kan tillfälliga grupper etableras för specifika frågor.

Följande RPO kommer att etableras under 2019:
Akut vård
Infektionssjukdomar
Reumatiska sjukdomar
Äldres hälsa
Öron-, näsa- och halssjukdomar

Kunskapsstyrning – en översikt med fokus på Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Bildspel: Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Styrgrupp för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen

Christer Lindbladh
Sjukvårdsregional samordnare, Södra regionvårdsnämndens kansli (ordf)

Håkan Friberg
Region Blekinge

Ann-Sofi Isaksson
Region Halland

Stephan Quittenbaum 
Region Kronoberg

Sven Oredsson
Region Skåne

Kontakt

Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordare
Södra regionvårdsnämndens kansli
221 85 LUND
Tfn: 046-17 64 55
Mobil: 0721-99 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se
Besöksadress till kansliet: Västerport, Byggmästaregatan 5, LUND