Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionala programområden, RPO

De 26 nationella programområdena speglas på sjukvårdsregional nivå i sjukvårdsregionala programområden, RPO. Södra sjukvårdsregionen har dessutom valt att ha ytterligare ett RPO, palliativ vård.

Huvudsakliga uppdraget är att:

  • Bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO
  • Initiera och proaktivt arbeta med frågor för nationell och regional samordning
  • Ta emot och samordna implementering av nationella kunskapsunderlag. Huvudansvaret för fastställande och införande av nationella kunskapsunderlag ligger på respektive region.

Varje RPO består av 1-2 ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. En ledamot sitter med i NPO, det nationella programområdet, för respektive medicinskt område. Dessutom finns en representant från RPO med i respektive regions lokala kunskapsstyrningsgrupp (lokala programråd, LPO).

Vid behov kan tillfälliga grupper etableras för specifika frågor.

Uppdragsbeskrivning RPO (pdf)

Bildspel: Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Kontakt

Anna Benemark, sjukvårdsregional samordnare
Tfn: 076-887 18 89
E-post: anna.benemark@skane.se

Christer Lindbladh, ledamot nationell beredningsgrupp kunskapsstyrning
Tfn: 046-17 64 55
Mobil: 0721-99 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se

Postadress kansliet:
Södra regionvårdsnämndens kansli
221 85 LUND

Besöksadress kansliet:
Västerport, Byggmästaregatan 5, Lund