Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionala programområden, RPO

De 26 nationella programområdena speglas på sjukvårdsregional nivå i sjukvårdsregionala programområden, RPO. Södra sjukvårdsregionen har dessutom valt att ha ytterligare ett RPO, palliativ vård.

Huvudsakliga uppdraget är att:

  • bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO
  • initiera och proaktivt arbeta med frågor för nationell och regional samordning
  • ta emot och samordna implementering av nationella kunskapsunderlag. Huvudansvaret för fastställande och införande av nationella kunskapsunderlag ligger på respektive region.

Varje RPO består av 1-2 ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. En ledamot sitter med i NPO, det nationella programområdet, för respektive medicinskt område. Dessutom finns en representant från RPO med i respektive regions lokala kunskapsstyrningsgrupp (lokala programråd, LPO).

Styrgrupp

En styrgrupp leder arbetet med att bygga upp och samordna den sjukvårdsregionala organisationen. Merparten av de sjukvårdsregionala programområdena har påbörjat sitt arbete, resterande kommer att starta under 2021. Vid behov kan tillfälliga grupper etableras för specifika frågor.

Följande RPO kommer att etableras under 2021:
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
Kirurgi och plastikkirurgi

Kunskapsstyrning – en översikt med fokus på Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Bildspel: Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Kontakt

Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordare
Södra regionvårdsnämndens kansli
221 85 LUND
Tfn: 046-17 64 55
Mobil: 0721-99 82 68
E-post: christer.lindbladh@skane.se
Besöksadress till kansliet: Västerport, Byggmästaregatan 5, LUND