Södra sjukvårdsregionen

Tillgänglighetsredogörelse Sodrasjukvardsregionen.se

Södra regionvårdsnämndens kansli står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Sodrasjukvardsregionen.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sodrasjukvardsregionen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsens otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Beskrivande text om innehåll i videos saknas för närvarande.
 • Skillnad i meny beroende på om man är på ”huvudwebb” eller ”subwebbplatserna” (Solidariskt finansierade verksamheter). De sistnämnda saknar huvudmeny i blått sidhuvud.
 • Det kan förekomma html-valideringsfel på sidor där html-kod formatering har följt med från exempelvis ett Word-dokument. Detta är ett pågående förbättringsarbete.
 • Funktionen inlägg genererar automatiskt texten ”Läs mer”. Dessa sidor ska göras till webbsidor och kommer att nås via manuella länkar där länktexten kan anpassas.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Beskrivande text om innehåll i enstaka videoklipp saknas för närvarande.
 • Skillnad i meny beroende på om man är på ”huvudwebb” eller ”subwebbplatserna” (Solidariskt finansierade verksamheter). De sistnämnda saknar huvudmeny i blått sidhuvud.
 • Funktionen inlägg genererar automatiskt texten ”Läs mer”. Dessa sidor ska göras till webbsidor och kommer att nås via manuella länkar där länktexten kan anpassas.
 • Bristande kontrastering har åtgärdats i stor utsträckning men kan förekomma på enstaka bild-element.

Problem vid användning utan hörsel

 • Beskrivande text om innehåll i enstaka videoklipp saknas för närvarande.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Beskrivande text om innehåll i enstaka videoklipp saknas för närvarande.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Skillnad i meny beroende på om man är på ”huvudwebb” eller ”subwebbplatserna” (Solidariskt finansierade verksamheter). De sistnämnda saknar huvudmeny i blått sidhuvud.

Vår ambition är att ha åtgärdat tillgänglighetsproblemen senast den 1 november 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sodrasjukvardsregionen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.