Södra sjukvårdsregionen

Om Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen arbetar med många olika frågor, både nationellt och sjukvårdsregionalt, med målet att utveckla och förbättra vården för våra invånare och medarbetare. Fokus är främst på; att införa den sjukvårdsregionala nivån inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, nationell högspecialiserad vård, chefsamråd, Samarbete för bättre vård samt regionala priser och ersättningar. Vi erbjuder dessutom invånarna i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne hjälp, stöd och vård inom ett tiotal solidariskt finansierade verksamheter (under fliken Verksamhet).

Ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen består bland annat av hälso- och sjukvårdsdirektörerna från de fyra regionerna, för att förankra samarbetet i varje region. Inom de olika områdena finns dessutom olika styr- och arbetsgrupper. Regionvårdsnämndens kansli, i Lund, består av tjänstemän som stöder både nämnd och ledningsgrupp samt driver olika verksamhetsutvecklingsprojekt.