Cystisk fibros

 

Cystisk fibros, CF, är en ärftlig sjukdom som kan påverka flera organ i kroppen, men det är oftast lungorna som är det stora problemet. Sjukdomen gör att slemmet i luftvägarna blir tjockare och segare än normalt, vilket i sin tur gör att man får mycket infektioner i lungorna.  Infektionerna gör att lungfunktionen påverkas och ofta successivt försämras. På grund av brist på enzymer från bukspottskörteln kan man inte ta upp fettet ur maten och får magbesvär och problem med tillväxten. Tarmens rörlighet är ibland påverkad vilket kan ge buksmärtor. Många patienter har problem med näspolyper och bihåleinflammation. Man har också ovanligt salt svett.

Sjukdomen är medfödd och ärftlig och upptäcks oftast i tidig ålder p.g.a. tillväxtproblem och/eller lunginfektioner, men ibland dröjer det tills barnet är några år gammalt. Sjukdomen kan variera mycket i svårighetsgrad och det finns även mildare former av sjukdomen, i dessa fall ställs diagnosen ibland först i vuxen ålder. Cystisk fibros är en allvarlig sjukdom som på sikt kan göra att man får stora problem med framför allt andningen, men med rätt behandling och tät uppföljning kan sjukdomsförloppet bromsas upp och många patienter lever ett bra liv trots sin sjukdom.

Teamet som utreder och behandlar både barn och vuxna med cystisk fibros består av barnläkare, lungläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kurator, dietist, klinisk genetiker, öron-näsa-halsläkare, diabetesläkare och magtarmspecialister.

Teammedlemmar

 

BARNTEAMET

Kristian Benediktsson, Barnläkare

Kristel Björkman, sjuksköterska

Stephanie Diemer, Barnläkare

Helga Elidottir, Barnläkare

Inger Ervander Grandinsson, sjuksköterska

Emely Finnum, Sjukgymnast

Lennart Hansson, läkare

Petra Larsson, Psykolog

Ilia Lilia, Kurator

Maria Mårtensson, Sjukgymnast

Mikael Nilsson, Dietist

Christine Rönne Hansen, Barnläkare

 

VUXENTEAMET

Ulrika Dennersten Kvist, Sjukgymnast

Lennart Hansson, läkare

Katarina Hellberg, Sjukgymnast

Erik Hulander, Dietist

Ulrika Lindberg, Läkare

Kajsa Stridh, Kurator

Johan Svahn, Läkare

Kristina Tödt, Sjukgymnast

 

Patientföreningar

Teamet har regelbunden kontakt med Riksförbundet för Cystisk Fibros (RfCF).

 

 

 

Kontaktpersoner

Barnteam
Kristel Björkman
Sjuksköterska
Tfn: 046-17 84 65

Inger Ervander Grandinsson
Sjuksköterska
Tfn: 046-17 84 65

Vuxenteam
Pernilla Neglén
Sjuksköterska
Tfn: 046-17 77 57

Charlotta Zyto
Sjuksköterska
Tfn: 046-17 77 57

Ansvarig läkare
Lennart Hansson 
Överläkare Lungsektionen, centerchef Lunds CF-center
Tfn: 046-17 10 00 (Växel)