Nyheter till dig som deltar COVERS, nr 1

Tack för alla lämnade blodprover! COVERS delstudie 2 fortskrider som planerat. I dagsläget omfattar studien cirka 2800 studiedeltagare och mer än 5 500 blodprov har lämnats. Varje lämnat prov är av stor vikt för studiens framgång och för att resultatet av studien ska...