Södra sjukvårdsregionen

Kommunikationsstrategi för Södra sjukvårdsregionen

Syftet med kommunikationsstrategin är att tydliggöra principer och ansvar för kommunikationen i samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen.

Kommunikation ska:
• Bidra till att driva utveckling och förändring utifrån verksamhetsmål.
• Underlätta samverkan och beslutsfattande.
• Säkerställa olika målgruppers behov av kommunikation.

Huvudbudskap för samarbetet:
I Södra sjukvårdsregionen samarbetar vi för att skapa bättre vård för invånarna. Vi vill erbjuda god och jämlik vård med ökad tillgänglighet i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården i södra Sverige!

Kommunikationsstrategi för Södra sjukvårdsregionen (pdf)