Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, december 2012

Datum/tid sammanträde:
2012-12-07 kl 08.00-12.00.

Plats:
Skåne – Margretetorps Gästgifvaregård, Hjärnarp.


 

2012-12-06: Seminarium ”Frisk som foster – frisk som vuxen?”
Program

Introduktion till seminariet
YouTube-klipp Aleksander Giwercman

När befruktningen måste ske i laboratoriet
Bildspel Leif Bungum

Välja bland befruktade ägg – förebygga allvarliga sjukdomar
YouTube-klipp Ulf Kristoffersson

Välja bland befruktade ägg – förebygga allvarliga sjukdomar
Manus Ulf Kristoffersson

Kan man ärva infertilitet?
Bildspel Yvonne Lundberg Giwercman

Fostertillväxt är av betydelse för vuxen sjuklighet – varför?
Bildspel Peter Nilsson

Hur mår provrörsbarnen? 
Bildspel Karin Källén

1 Justering


2 Val av ordförande i Södra Regionvårdsnämnden för tiden 2012-12-06–2014-12-31


3 Läkarbemanning i Södra sjukvårdsregionen – delrapport
Rita Jedlert


4 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2013
Bo Attner


5 Budget Regionalt cancercentrum syd


6 Ansökan om statsbidrag till Regionalt cancercentrum syd för åren 2013-2015


7 Onkologiskt centrums integration i Regionalt cancercentrum syd – rapport


8 Förslag till fördelning av Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och  forskningsarbete – UFo-anslag 2013


9 Regionalt forskningsstöd – Doktorandanslag 2013 och Projektanslag 2013 och 2014 – fördelning


10 Sammanträdesplan 2013 för Södra Regionvårdsnämnden


11 Aktuell information från Skåne
Lars Kristensson, Region Skåne
Jan Eriksson, Skånes universitetssjukhus


12 Presentation av några pågående cancerprocesser
Stefan Rydén m fl


13 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Minnesanteckningar Regionala medicinska råd
RMR – Arbets- och miljömedicin 2012-09-13
RMR – Barn- och ungdomssjukvård 2012-10-11
RMR – Bild- och funktionsmedicin 2012-10-23
RMR – Diabetes och endokrinologi 2012-05-16, 2012-09-25, 2012-11-08
RMR – Njursjukvård 2012-09-20
 
2 Minnesanteckningar vid verksamhetschefskonferenser
Hud 2012-10-18
Klinisk kemi 2012-10-09
 
3 Endoskopiutbildning – utvärdering 2012-10-31


14 Övrigt