Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, december 2015

Datum sammanträde:
2015-12-04

Plats:
Skåne – Hotell Skansen, Båstad.


 

2015-12-03: Seminarium ”Vikten av vikten, fetma som hälsofara”
Program

1 Justering


2 Regional arbetsfördelning – riktlinjer och arbetsprocess


3 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2016
Per Wendel


4 Förslag till fördelning av Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete – UFo-anslag 2016


5 Regionalt forskningsstöd – tilldelning Doktorandanslag 2016


6 Aktuell information från Region Skåne


7 Jämförelser mellan universitetssjukhusen
Jan Eriksson


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper/resursgrupper
Minnesanteckningar
Hjärta/kärl 2015-09-10
Njursjukdomar 2015-09-16
Palliativ vård 2015-11-10
Rörelseorganens sjukdomar 2015-10-22

2 Verksamhetsrapport/årsredovisning
Regionalt cancercentrum syd 2014, 2015-02-11
Rapport Cervixcancerprevension RCC Syd juni 2015
Regional styrgrupp för organdonation i Södra sjukvårdsregionen 2014, 2015-03-25
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva 2014

3 Regionala chefssamråd i Södra sjukvårdsregionen
Minnesanteckningar
Ortopedi 2015-09-28
Urologi 2015-06-12, 2015-10-15

4 Årsrapport 2015 FoU-verksamhet Rättspsykiatriska regionkliniken


9 Övrigt

Föredragningslista 2015-12-04
(pdf för utskrift, 2 sidor)
 
Föredragningslista och handlingar 2015-12-04
(pdf för utskrift, 12 sidor)