Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, december 2018

Datum/tid:
2018-12-06 kl 13.00.

Plats:
Skåne – Hotel Skansen, Båstad.


2018-12-07: Seminarium ”Sepsis – när en infektion blir livshotande”
Program (pdf)

1 Justering


2 Samarbete för bättre vård – Delprojekt 7 Stroke
Jesper Petersson, Skånes universitetssjukhus


3 Information om RCC och Cancerplanen
Björn Ohlsson, RCC Syd


4 Ägardirektiv till RCC


5 Samarbete för bättre vård – Delprojekt Esofagus/ventrikel


6 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019


7 Regionalt forskningsstöd – tilldelning Doktorandanslag år 2019 respektive Projektanslag åren 2019 och 2020


8 Förslag till fördelning av Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete – UFo-anslag 2019


9 Sammanträdesplan år 2019 för Södra Regionvårdsnämnden


10 Bemanningsföretag


11 Aktuell information från Region Skåne


12 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)
1 Regionala programområden, minnesanteckningar
Barns och ungdomars hälso- och sjukvård 2018-09-13
Kvinnosjukdomar 2018-10-02
Luftvägssjukdomar 2018-10-29
Nervsystemets sjukdomar 2018-10-05, 2018-11-06
Njur- och urinvägssjukdomar samt chefssamråd Njurmedicin och njurtransplantation 2018-09-12
Psykisk hälsa 2018-11-01
Rörelseorganens sjukdomar 2018-10-22
Tandvård 2018-10-26

2 Chefssamråd, minnesanteckningar
Gynekologi och obstetrik 2018-10-05
Ortopedi 2018-10-22


13 Övrigt


 

Föredragningslista 2018-12-06
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2018-12-06
(pdf för utskrift, 30 sidor)

 

 

 

 

 

 

(pdf för utskrift, XX sidor)