Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, februari 2016

Datum/tid sammanträde:
2016-02-19 kl 08.30-12.00.

Plats:
Halland – Hotel Tylösand, Halmstad.


 

2016-02-18: Seminarium ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård”
Program

Kranskärlssjukdomar och fysisk träning
Bildspel Peter Hårdhammar
Bildspel Ingela Sjölin

Klaffsjukdomar (TAVI)
Bildspel Kenneth Mier, del I
Bildspel Kenneth Mier, del II

Arytmi/förmaksflimmer
Bildspel Tord Juhlin

CRT, ICD, hjärtsvikt och fysisk träning
Bildspel Ulf Thilén
Bildspel Margrét Leosdottir
Bildspel Pyotr Platonov, del I
Bildspel Pyotr Platonov, del II

1 Justering


2 Regionalt cancercentrum Syd (2016-02-18)
Bildspel Mef Nilbert


3 Regional arbetsfördelning


4 Nationell nivåstrukturering inom cancerområdet
RCC i samverkan: Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet


5 Statsbidrag Regionalt cancercentrum Syd (RCC)


6 Aktuell information från Region Halland
Bildspel Charlotte Nilsson Bibin och Matilda Örnstedt


7 Nod för kliniska prövningar
Bildspel Ulf Malmqvist


8 Klinisk genetik
Bildspel Maria Soller


9 Centrum för sällsynta diagnoser
Bildspel Ulf Kristoffersson


10 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, minnesanteckningar
Barn och ungdomars hälso- och sjukvård 2015-11-26
Nervsystemets sjukdomar 2015-03-02, 2015-05-12
Njursjukdomar 2015-11-11
Rörelseorganens sjukdomar 2016-02-03
Resursgrupp Allmänmedicin 2015-11-18

2 Regionalt chefssamråd njurmedicin inkl njurtransplantation

3 Centrum för sällsynta diagnoser
Årsrapport 2015


11 Övrigt