Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, juni 2014

Datum/tid sammanträde:
2014-06-11 kl 08.30-12.00.

Plats:
Blekinge – First Hotel, Olofström.


 

2014-06-10: Seminarium: ”Diabetes – förutsättningar för en likvärdig vård”
Program
 
Nationellt samordningsarbete – programråd för diabetes
Bildspel Tony Holm del 1
Bildspel Tony Holm del 2

Regional medicinsk kunskapsgrupp – Endokrina sjukdomar inkl diabetes
Bildspel Agneta Lindberg

ANDIS – Alla Nya Diabetiker I Skåne
Bildspel Petter Storm

1 Justering


2 Val av ordförande i Södra Regionvårdsnämnden för perioden 2014-06-10—12-31


3 Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2013


4 Nytt regionavtal


5 Remiss. Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård


6 Aktuell information från Landstinget Blekinge
Bildspel Gunilla Skoog


7 Regionalt cancercentrum syd – Cancerplan     /Ärendet utgår/


8 Överföring av budgetmedel till Regionalt cancercentrum syd


9 Fri listning inom Södra sjukvårdsregionen


10 Solidariskt finansierade verksamheter i Södra sjukvårdsregionen för vilka Region Skåne har driftansvar – redovisning
Bildspel Karin Ekelund


11 Regional medicinsk kunskapsgrupp – Hjärta/kärl
Likabehandling av hjärtinfarkt i Södra sjukvårdsregionen


12 Skandionkliniken
Bildspel Olof Mattsson


13 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)
 
1 Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2014
 
2 Regional medicinsk kunskapsgrupp – Minnesanteckningar
Barn- och ungdomssjukvård 2014-03-24, 2014-05-20
Njursjukdomar 2014-05-07
 
3 Regional medicinsk resursgrupp – Minnesanteckningar
Allmänmedicin 2014-04-23

4 Minnesanteckningar från regionalt verksamhetschefsmöte
Hudkliniker 2014-04-10
Klinisk kemi 2014-04-22

5 Regionala styrgruppen för organdonation i Södra sjukvårdsregionen – Verksamhetsrapport 2013


14 Övrigt

Föredragningslista 2014-06-11
(pdf för utskrift, 2 sidor)
 
Föredragningslista och handlingar 2014-06-11
(pdf för utskrift, 63 sidor)

Tillbaka till Sammanträden och handlingar

Spara

Spara