Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, juni 2018

Datum/tid:
2018-06-07 kl 13.00.

Plats:
Halland – Hotell Tylösand, Halmstad.


2018-06-08: Seminarium Cancer
Program (pdf)

Bildpel Maria Landgren: Nya dyrare läkemedel (pdf)

1 Justering


2 Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för år 2017


3 Tarmcancerscreening
Birger Pålsson


4 Delprojekt 11 Skopiutredning


5 Delprojekt 8 Benign kirurgi kolon och rektum


6 Delprojekt 9 Esofagus/Ventrikel


7 Delprojekt 7 Stroke, simuleringsmodell för att optimera beslutsstrategier


8 Högisoleringsenhet
Peter Lanbeck


9 Förlängning av cancerplanen

RCC Syds styrelse föreslår:

  1. a) att nuvarande plan förlängs t o m 30 juni 2019
  2. b) RCC Syd får i uppdrag att utarbeta en uppdaterad regional cancerplan som kan ersätta nuvarande plan fr o m 1 juli 2019

Länk till regional cancerplan 2015-2018:
www.cancercentrum.se/syd/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/


10 Nominering till interimistisk nämnd för nationell högspecialiserad vård


11 Återrapportering från Socialstyrelsens information 2018-05-17 om ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården


12 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

Regionala medicinska kunskapsgrupper
Minnesanteckningar
Barn- och ungdomars hälso- och sjukvård 2017-11-28
Luftvägssjukdomar 2018-03-21
Nervsystemets sjukdomar 2018-04-27
Palliativ vård 2018-05-07
Psykisk hälsa 2018-03-05

2 Regional medicinsk resursgrupp
Minnesanteckningar
Allmänmedicin 2018-04-25

3 Chefssamråd
Minnesanteckningar
Infektion 2017-11-23–24
Ortopedi 2018-04-09

4 Framtidens specialistläkare 2018-05-07


13 Övrigt

Föredragningslista 2018-06-07
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2018-06-07
(pdf för utskrift, 98 sidor)