Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, maj 2017

Datum/tid:
2017-05-29 kl 13.00.

Plats:
Blekinge – Hotell Ronneby Brunn, Ronneby.


 

2017-05-29: Seminarium ”Regional arbetsfördelning”
Program (pdf)

1 Justering


2 Mot ett ordnat införande av tarmcancerscreening; erfarenheter, förslag och omvärldsspaning
Björn Ohlsson, Didrik von Porath, Birger Pålsson, Karin Wahlberg (film)


3 Information om Svenskt ambulansflyg
Andreas Eriksson


4 Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för år 2016


5 Fortsatt uppdrag att driva ett centrum för sällsynta diagnoser i Södra sjukvårdsregionen, CSD-Syd


6 Ovarialcancer – utveckla samarbetet inom gynekologisk cancer
Björn Eriksson, Skånes universitetssjukhus
Ralph Harlid, Landstinget Blekinge


7 Aktuell information från Landstinget Blekinge


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet) (SRVN)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, minnesanteckningar
Endokrina sjukdomar 2016-12-12
Hjärta/Kärl 2017-01-26, 2017-03-15
Nervsystemets sjukdomar 2017-03-06
Njursjukdomar och regionalt chefssamråd 2017-02-08, 2017-04-06
Rörelseorganens sjukdomar 2017-05-08

2 Regional medicinsk resursgrupp, minnesanteckning
Allmänmedicin 2017-02-01, 2017-04-05

3 Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2017


9 Övrigt

Föredragningslista 2017-05-29
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2017-05-29
(pdf för utskrift, 19 sidor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf för utskrift, XX sidor)