Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, mars 2012

Datum/tid sammanträde:
2012-03-23 kl 08.30-12.00.

Plats:
Blekinge – Hotel Carlshamn, Karlshamn.


 

2012-03-22: Seminarium ”Senior i centrum”
Program

Bildspel från seminariet
Om Senior i Centrum
Ola Björgell
Regionöverläkare, docent/lektor – Region Skåne

Läkemedel och äldre
Åsa Bondesson
Apotekare – Region Skåne

Palliativ vård i livets slutskede – högsta prioritet
Carl Magnus Edenbrandt
Docent – Lunds universitet

Geriatrik
Sölve Elmståhl
Professor – Skånes universitetssjukhus

Sammanhållen vård och omsorg för äldre med omfattande behov ‐ erfarenheter från Blekinge
Göran Holst
Docent, FoU-ledare – Blekinge Tekniska Högskola
Rebecca Welander
Projektledare, utvecklingsledare – Äldres Bästa, Blekinge

Ökad kompetens i geriatrik/gerontologi, Socialstyrelsens förslag till satsning
Frida Nobel
Utredare, sakkunnig läkare – Socialstyrelsen

Nationella kvalitetsregister som förbättringsverktyg
Rebecca Welander
Projektledare, utvecklingsledare – Äldres Bästa, Blekinge

1 Justering


2 Solidariskt finansierade verksamheter i Södra sjukvårdsregionen
Rapport
Ulf Johan Olsson


3 Unga vuxna med cancer
Lars Hjorth
Sara Malmström
Bildspel Lars Hjort och Sara Malmström


4 Information om ny organisation i Landstinget Blekinge
Peter Lilja


5 Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd
Förslag till styrning och ledning


6 Ansökan om statsbidrag till Regionalt cancercentrum syd 2012
Ansökan
Bilaga 5 till Ansökan om statsbidrag 2012 för RCC Syd
Årsredovisning 2011
Verksamhetsplan 2012


7 Läkarbemanning i Södra sjukvårdsregionen


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)
 
1 Minnesanteckningar Regionala medicinska rådet
RMR – Allmänmedicin 2011-11-23
RMR – Barn- och ungdomssjukvård 2011-10-17, 2011-12-08
RMR – Bild- och funktionsmedicin 2011-12-06
RMR – Njursjukvård 2011-11-24
RMR – Trauma 2011-12-05
RMR – Tumörsjukdomar 2011-11-15
 
2 Nya ledamöter/reviderad förteckning i Regionala medicinska rådet
RMR – Allmänmedicin 2012-02-09
 
3 Minnesanteckningar verksamhetschefskonferenser
Klinisk kemi 2011-10-17
Klinisk patologi 2011-10-07
Rehabiliteringsmedicin 2011-11-11
 
4 Reviderad förteckning FoU-gruppen 2012-01-24
 
5 Regionala styrgruppen organdonation – verksamhetsrapport 2011


9 Övrigt