Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, mars 2021

Datum/tid:

2021-01-03 kl 09.00-12.00

Plats:

Distansmöte via Teams.

Föredragningslista och handlingar

1. Mötet öppnas av ordförande och upprop genomförs

2. Val av justeringsperson

3. Övergripande information om ”Samarbete för bättre vård”

4. Slutrapport delprojekt 24 ”Benign gynekologi” (pdf)
Charlotte Hellsten, Sus, Region Skåne.

5. Uppföljning delprojekt 13 ”Ablationer” (pdf)
Fredrik Holmqvist, Sus, Region Skåne.

6. Nationell högspecialiserad vård

7. Information Kliniska Studier Sverige – Forum Söder
Ulf Malmqvist

8. Information ”Mobila strokeenheter”
Johan Holmgren, docent, Malmö universitet.

9. Kronoberg informerar: ”Närmare kronobergaren”

10. Anmälningsärenden
10a. RPO primärvårdsråd 20-11-18
10b. RPO palliativ vård 2021-02-05
10c. RPO tandvård 20-12-03
10d. RPO mag- och tarmsjukdomar 20-12-09
10e. RPO hud- och könssjukdomar 20-12-01
10f. RPO äldres hälsa sept 2020
10g. RPO akut vård 20-12-11
10h. RPO akut vård 21-02-05
10i. RPO levnadsvanor 20-12-14
10j. RPO hjärt- och kärlsjukdomar 21-01-14
10k. RPO äldres hälsa 21-02-09
10l. RPO kvinnosjukdomar och förlossning 21-02-03

Föredragningslista för utskrift