Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, november 2016

Datum/tid sammanträde:
2016-11-24 kl 13.00-ca 17.00.

Plats:
Skåne – Hotel Skansen, Båstad.


2016-11-25: Seminarium ”Blod för livet – vid hälsa och sjukdom”
Program (pdf)

1 Justering


2 Utveckla samarbetet inom gynekologisk cancer
Återrapportering Anders Dybjer och Ralph Harlid


3 Samarbetsnätverk i en optimerad kolorektalsjukvård (pdf)


4 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 (pdf)
Per Wendel


5 Regionalt forskningsstöd – tilldelning Doktorandanslag 2017 respektive Projektanslag 2017-2018


6 Förslag till fördelning av Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete – UFo-anslag 2017  (pdf)


7 Aktuell information från Region Skåne


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet) (SRVN)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, minnesanteckningar
Barn och ungdomars hälso- och sjukvård 2016-09-14
Hjärta/kärl 2016-09-22
Nervsystemets sjukdomar 2016-09-15
Palliativ vård 2016-09-08
Resursgrupp Allmänmedicin 2016-10-19

2 Regionalt chefssamråd
Urologi 2016-09-14

3 Delrapport 2016-11-25, projekt arbetsfördelning inom Södra sjukvårdsregionen (pdf)


9 Regional arbetsfördelning
Margareta Albinsson


10 Workshop Regional arbetsfördelning
Introduktion/reflektioner
Workshop
Avslutning


11 Övrigt


 

Föredragningslista 2016-11-24
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2016-11-24 
(pdf för utskrift, 100 sidor)