Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, november 2017

Datum/tid:
2017-11-30 kl 13.00.

Plats:
Kronoberg – Kosta Boda Art Hotel, Kosta.


2017-12-01: Seminarium ”Solen – på gott och ont”
Solljusets betydelse för hälsa och sjukdom
Program

 

1 Justering


2 Sällsynta diagnoser – slutrapport
Ulf Kristoffersson


3 Regional arbetsfördelning
• Lägesrapport – Margareta Albinsson
• Lägesrapport delprojekten
• Implementering


4 Delprojekt 4 Ortopedi – axelkirurgi – nyckelbenskirurgi


5 Delprojekt 6 Ortopedi – öppen bäckenkirurgi


6 Delprojekt 10 Medicinsk teknik


7 Förslag till fördelning av Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete – UFo-anslag 2018


8 Regionalt forskningsstöd – tilldelning Doktorandanslag år 2018


9 Aktuell information från Region Kronoberg


10 Gemensam strategi för bemanningsföretag


11 Sammanträdesplan år 2018 för Södra Regionvårdsnämnden


12 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2018
Per Wendel


13 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Regionala medicinska kunskapsgrupper, Minnesanteckningar
Barns- och ungdomars hälso- och sjukvård 2017-09-27
Hjärta/kärl 2017-09-14, 2017-10-26
Nervsystemets sjukdomar 2017-09-22
Njursjukdomar och regionalt chefssamråd 2017-10-04
Palliativ vård 2017-09-28
Rörelseorganens sjukdomar 2017-10-23

2 Chefssamråd
Gynekologi och obstetrik 2017-09-28


14 Övrigt

 

 

Föredragningslista 2017-11-30
(pdf för utskrift, 2 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2017-11-30
(pdf för utskrift, 57 sidor)