Södra Regionvårdsnämnden

Södra regionvårdsnämnden, november 2019

Datum/tid:
2019-11-22 kl 08.30.

Plats:
Halland – Best Western Grand Hotell, Halmstad.


 

1. Val av justeringsperson


2. Sven Oredsson presenterar sig


3. Nationell högspecialiserad vård


4. Förslag nytt direktiv för UFo-anslag


5. Finansiering av kunskapsstyrningssystemet, chefssamråd och Samarbete för bättre vård


6. Samarbete för bättre vård, information angående
1) Endoskopiutbildningen 2) Luftburna transporter


7. Samarbete för bättre vård, uppföljning delprojekt 8 benign colorektal kirurgi


8. Samarbete för bättre vård, uppföljning delprojekt 11 utredning skopi


9. Samarbete för bättre vård, rapport delprojekt 14 spinal rehab


10. Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020


11. Information om framtidens vårdkompetens från Socialstyrelsen och UKÄ


12. Rapport gällande nätverksmöte om byggnation och investeringar


13. Halland informerar


14. Vård i rörelse 2020, konferens på initiativ från Socialdepartementet


15. Information om ekonomi 2020


16. Anmälningsärenden

A. Minnesanteckning Regionalt primärvårdsråd (RPR) 191011
B. Minnesanteckningar Samarbete för bättre vård: benign kolorektal kirurgi 190913
C. Minnesanteckningar Regionalt programområde för palliativ vård 4 okt
D. Minnesanteckningar telefonmöte Regionalt programområde psykisk hälsa 2019
E. Minnesanteckning 26 okt 19 samarbetsgruppen
F. Möte 191004 expertgrupp trauma (Regional arbetsgrupp) minnesanteckningar
G. Minnesanteckningar chefssamråd barnsjukvård inkl neonatologi och barnkirurgi 6 sept 2019
H. Regionalt programområde för nervsystemets sjukdomar för Södra sjukvårdsregionen
I. Information om ansökan från Region Skåne angående högspecialistvård endometrios


 

Föredragningslista 2019-11-22 
(pdf för utskrift, 5 sidor)

Föredragningslista och handlingar 2019-11-22
(pdf för utskrift, 193 sidor)