Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden, september 2013

Datum/tid sammanträde:
2013-09-20 kl 08.30-12.00. Lunch serveras kl 12.15.

Plats:
Kronoberg – Best Western Hotell Royal Corner, Växjö.


 

2013-09-19: Seminarium ”Framtida bemanning inom hälso- och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen”
Program

Kompetensförsörjningsplan inom patologi
Bildspel Jens Enoksson

Kompetensförsörjningsplan Södra sjukvårdsregionen
Bildspel Rita Jedlert

1 Justering


2 Solidariskt finansierade verksamheter – Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, delrapport 2013-05-08


3 Studieresa våren 2014 – förslag från presidiet


4 Aktuell information från Landstinget Kronoberg


5 Traumasjukvårdens organisation i Södra sjukvårdsregionen


6 Regionalt cancercentrum syd
Bildspel Mef Nilbert: RCC – Socialstyrelsens utvärdering, nivåstrukturering, regional cancerplan


7 Regionalt cancercentrum syd – ägardirektiv


8 Anmälningsärenden (handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet)

1 Nomineringar till prioriteringsgrupp hjärtsjukvård
 
2 Verksamhetsberättelse 2012 Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen
 
3 Minnesanteckning RMK – Allmänmedicin


9 Övrigt