Södra sjukvårdsregionen

Sven Oredsson blir direktör för Södra sjukvårdsregionen

Den 22 oktober tillträder Sven Oredsson som ny direktör för Södra sjukvårdsregionen. Sven har lång och bred erfarenhet från Region Skåne och har bland annat verkat som verksamhetschef och chefläkare på Helsingborgs lasarett.

– Det ska bli väldigt spännande att få lära känna övriga regioner i Södra sjukvårdsregionen och arbeta för ökat samarbete inom områden där vi tillsammans blir starkare än var för sig, säger Sven Oredsson, som idag är regional medicinsk rådgivare och ansvarig för kunskapsstyrning inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, på Koncernkontoret i Region Skåne.

Sven kommer att vara placerad på Södra regionvårdsnämndens kansli i Lund.