Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Om samarbetet

För att kunna möta framtidens utmaningar samarbetar Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne. Målet är att skapa bättre vård för patienten. Vi hjälps åt sjukhus emellan för att skapa en god och jämlik vård och för att öka tillgängligheten. Samtidigt arbetar vi för att utveckla och stärka såväl personal som sjukhus.

(klicka på bilden för att förstora den)

Politisk styrgrupp

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen har utsett följande representanter att ingå i den politiska styrgruppen för regional arbetsfördelning.

Landstinget Blekinge
Kalle Sandström (S)
Alexander Wendt (M)

Region Halland
Mikaela Waltersson (M)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)

Region Kronoberg
Charlotta Svanberg (S)
Suzanne Frank (M)

Region Skåne
Henrik Fritzon (S)
Stefan Lamme (M)

Ledningsgrupp

Ledamöterna i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp är utsedda av respektive huvudmans landstings- eller regiondirektör. 

Rita Jedlert, Södra regionvårdsnämnden, ordförande
Fredrik Lennartsson, Region Skåne
Ralph Harlid, Landstinget Blekinge
Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg
Ann-Sofie Isaksson, Region Halland
Björn Eriksson, förvaltningschef SUS
Per Wendel, Södra regionvårdsnämnden, adjungerad
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämnden, adjungerad

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för samarbetets genomförande och rapporterar till den politiska styrgruppen.

Samarbetsgrupp

Samarbetsgruppen är utsedd av ledningsgruppen och består av följande representanter:

Margaretha Albinsson, ordförande
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämnden
Per Wendel, Södra regionvårdsnämnden
Pia Lundbom, Region Skåne
Birger Paulsson, Region Kronoberg
Håkan Friberg, Landstinget Blekinge
Mattias Berggren, Region Halland
Björn Ohlsson, RCC Syd

Samarbetsgruppen kan vid behov adjungera kompetenser till gruppen.

Samarbetsgruppen ansvarar för att ta fram förslag och plan för samarbetets genomförande samt att kontinuerligt rapportera till ledningsgruppen.

Kontakt
Margareta Albinsson
ansvarig för samarbetsgruppen 
Tfn: 040-675 31 72
0768-87 08 37
E-post:
margareta.albinsson@skane.se


Kontaktuppgifter samarbetsgruppen