Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen

Om samarbetet

För att kunna möta framtidens utmaningar samarbetar regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Målet är att skapa bättre vård för patienten. Vi hjälps åt sjukhus emellan för att skapa en god och jämlik vård och för att öka tillgängligheten. Samtidigt arbetar vi för att utveckla och stärka såväl personal som sjukhus.

(klicka på bilden för att förstora den)

Politisk styrgrupp

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen har utsett följande representanter att ingå i den politiska styrgruppen för regional arbetsfördelning.

Region Blekinge
Kalle Sandström (S)
Alexander Wendt (M)

Region Halland
Mikaela Waltersson (M)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)

Region Kronoberg
Charlotta Svanberg (S)
Suzanne Frank (M)

Region Skåne
Henrik Fritzon (S)
Stefan Lamme (M)

Ledningsgrupp

Ledamöterna i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp är utsedda av respektive huvudmans regiondirektör. 

Rita Jedlert, Södra regionvårdsnämnden, ordförande
Pia Lundbom, Region Skåne
Lars Almroth, Region Blekinge
Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg
Ann-Sofie Isaksson, Region Halland
Björn Eriksson, förvaltningschef SUS
Per Wendel, Södra regionvårdsnämnden, adjungerad
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämnden, adjungerad

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för samarbetets genomförande och rapporterar till den politiska styrgruppen.

Samarbetsgrupp

Samarbetsgruppen är utsedd av ledningsgruppen och består av följande representanter:

Margaretha Albinsson, ordförande
Håkan Friberg, Region Blekinge
Mattias Berggren, Region Halland
Birger Paulsson, Region Kronoberg
Lena Luts, Region Skåne
Lisa Rydén, RCC Syd
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämnden
Per Wendel, Södra regionvårdsnämnden
Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikation

Samarbetsgruppen kan vid behov adjungera kompetenser till gruppen.

Samarbetsgruppen ansvarar för att ta fram förslag och plan för samarbetets genomförande samt att kontinuerligt rapportera till ledningsgruppen.

Informationsmaterial

Allmän presentation av det sjukvårdsregionala samarbetet (mål, syfte, organisation): 
Presentation av Samarbete för bättre vård (ppt) 

Korta presentationer med resultat från delprojekt: 
Presentation AT/ST-utbildning – status januari 2019 (ppt) 
Presentation ryggkirurgi – status januari 2019 (ppt)

Kontakt
Margareta Albinsson
ansvarig för samarbetsgruppen 
Tfn: 046-17 64 46
0768-87 08 37
E-post:
margareta.albinsson@skane.se


Kontaktuppgifter samarbetsgruppen