Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregional samverkan kring större investeringar

En ny sjukvårdsregional arbetsgrupp har fått i uppdrag att samverka kring större investeringar. Målet är att skapa ett forum för erfarenhetsbyte och samverkan över regiongränserna för frågor som rör större investeringar i utrustning och byggnation.

Inom hälso- och sjukvård genomförs kontinuerligt stora investeringar för att utveckla och anpassa vården efter nya behov, arbetssätt och rön.

– Vi har naturligtvis yttersta ansvaret för våra investeringsbeslut inom regionerna själva men i vissa fall kan erfarenhetsutbyte och samverkan oss emellan skapa ett värde i form av bredare och mer träffsäkra underlag inför beslut, säger Jessika Andersen, planeringschef i Region Kronoberg och ordförande för arbetsgruppen.

– Arbetsgruppens uppdrag är bland annat att dela erfarenheter samt vara remissinstans för frågor som rör större investeringar. Investeringarna är en möjliggörare för omställningen till nära vård som vi alla vill genomföra, säger Jessika Andersen.

Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp har beslutat att tillsätta arbetsgruppen, som består av Jessika Andersen, planeringschef Region Kronoberg, Lena Lundh, processledare framtidens sjukvård Region Skåne, Lisa Forssell, områdescontroller för specialiserad vård Region Blekinge och Katarina Lindh, fastighetschef Region Halland. Det första mötet kommer att hållas i höst.

– Jag tror att regionöverskridande samverkan kring större investeringar förhoppningsvis leder till positivt erfarenhetsutbyte och i vissa fall kostnadseffektiva lösningar, säger Sven Oredsson, direktör Södra sjukvårdsregionen.