Södra sjukvårdsregionen

Regionala vårdkompetensrådet Södra

Ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd har etablerats den 5 maj 2021. Syftet är att stärka samarbetet mellan kommuner, regioner och lärosäten kring kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Ordförandeskapet går till HR-direktören i Region Skåne för 2022, och mandatperioden för både ledamöter och ordförande sträcker sig fram till 2024.

Översiktbild vårdkompetensråd - visualisering av omfattningen av uppdraget

Uppdrag och verksamhetsplan

Uppdraget är att arbeta med samordning mellan de tre parterna för:

  • Att Södra Sverige ska bidra till intentionerna från nationell nivå om förbättrad samordning och effektivare styrning av kompetensförsörjningen
  • Att ta fram en gemensam syn på vilka områden som ska prioriteras; t ex nytt hälsosystem, vård i hemmet, samarbete över organisatoriska gränser, hållbar arbetsmiljö och yrkesliv, framtidens ledarskap och/eller förväntningar på forskning och utbildning
  • Att gemensamt prioritera ett antal övergripande åtgärder/aktiviteters som ska genomföras
  • Att gemensamt komma överens om vilka frågor som behöver omvärldsbevakas

 

Regionala vårdkompetensrådets verksamhetsplan 2022–2024 med aktivitetsplan för 2022 (pdf)

Ledamöter

Regioner
Kjell Ivarsson, Region Blekinge
Cristine Karlsson, Region Halland
Ingeborg Franzén, Region Kronoberg
Vivianne Sahlin, Region Skåne (tf ordf)
Johanna Holmberg, Region Skåne ordf från den 1 februari 2022

Branschrådsrepresentant för privata vårdgivare
Stefan Bremberg, Capio närsjukvård

Kommuner
André Jönsson, kommunerna i Blekinge
Kjell Thoresson, kommunerna i Halland
Annie-Lie Jarhult​, kommunerna i Kronoberg
Pia Nilsson , kommunerna i Skåne
Carina Lindkvist, organisationen Skånes Kommuner

Lärosäten
Lisa Skär, Blekinge Tekniska Högskola
Lena-Karin Erlandsson, Högskolan i Halmstad
Pia Andersson, Högskolan i Kristianstad
Kristiina Heikkila, Linnéuniversitetet
Kristina Åkesson, Lunds universitet
Gunilla Klingberg, Malmö universitet

Södra sjukvårdsregionen
Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli

Bakgrund

Ett nationellt vårdkompetensråd etablerades under 2020 på uppdrag av regeringen. Det nationella rådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Till det nationella vårdkompetensrådet ska sex sjukvårdsregionala vårdkompetensråd kopplas. Regionerna, lärosätena och kommunerna har ett gemensamt ansvar för det sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet. Södra sjukvårdsregionen har fått en samordnande roll i etablerandet av, och stöd till, det sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet.

Har du frågor?

Kontakta processledare Anna Benemark, Södra sjukvårdsregionens kansli: anna.benemark@skane.se.