Södra sjukvårdsregionen

Maria Rejmyr Davis utsedd till verksamhetschef för RCC Syd

Maria Rejmyr Davis tillträdde tjänsten som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) den första december. Maria har varit tillförordnad verksamhetschef i två omgångar under åren 2017-2019 och kommer i sin nya roll att ha ett helhetsansvar för RCC Syds verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Under 2020 kommer en medicinsk chef att rekryteras, med ansvar för att stödja att de medicinska processerna inom cancerområdet utvecklas i enlighet med nationell inriktning och behoven i Södra sjukvårdsregionen.

Mer information på RCC Syds webbplats