EFTER MÄTNING: ÖVERFÖRING AV DATA

 

Överföring av data från instrumentet till mjukvaran GasVision

 

1. Sätt i USB DIRA kopplat med USB-kabel i datorn.

2. Placera Dräger X-am 5000 instrumentet ca 10 cm från USB DIRA-enheten enligt bilden nedan. Obs! Instrumentet ska inte startas, dataöverföringen fungerar ändå.

Klicka på bilden för att förstora och zooma in.

 

3. I mjukvaran Gasvision – välj Data Logger i huvudmenyn och därefter Transfer följt av X-am 2500/5×00 enligt bilden nedan. När dataöverföringen är klar kommer det upp ett meddelande om att man ska spara filen.

Klicka på bilden för att förstora och zooma in.

 

4. Efter dataöverföringen, töm instrumentet på data genom att i huvudmenyn under Data Logger välja Reset och därefter X-am 2500/5×00. Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Exportera överförd datafil till Excel

 

1. Datafilen öppnas i GasVision genom att klicka på inringad symbol och därefter välja namnet på datafilen som ska öppnas.

Klicka på bilden för att förstora och zooma in.

 

2. När datafilen som ska exporteras till Excel är öppen – välj Export under File-menyn enligt bilden nedan.

Klicka på bilden för att förstora och zooma in.

 

3. Välj därefter filnamn och spara i rutan som kommer upp.

Klicka på bilden för att förstora och zooma in.