Instruktionsvideo

Dessa filmer är skapade av Arbets- och miljömedicin Syd som underlag till personal som utför medicinska kontroller men också till kursen
Arbete med handhållna vibrerande verktyg -riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll.

Innan ni tittar på filmerna bör ni läsa igenom dokumenten nedan. I Guiden finns tolkning för de olika undersökningarna samt information om bilagorna.

GUIDE

för medicinsk kontroll vid hand- och armvibrationer i arbetslivet

FRÅGEFORMULÄR

inför läkarundersökning

SCREENINGFORMULÄR

fylls i av arbetstagare.

PROTOKOLL

för läkarundersökning

Våra filmer är textade. För att använda det tillvalet klickar du på symbolen (T) i filmspelares nedre högra hörn.

Introduktion

Introduktion till filmerna med de olika metoder som rekommenderas att använda vid undersökning av känsel och styrka.

Monofilament

Undersökning av beröringssinnet med monofilament.

Vibrationssinnet Rydel-Seiffer Stämgaffel

Kvantitativ testning av vibrationssinne i fingrar med Rydel-Seiffer stämgaffel.

Jamar

Undersökning av handgreppsstyrka med Jamar-instrument

Tvåpunktsdiskrimination, 2PD

Undersökning av diskriminativ känsel med 2-punktsdiskrimination, 2PD

Rolltemp

Screening av temperatursinnet med Rolltemp.

Mottagning/Fråga oss
046-17 31 85
Telefontider
Mån – Tors 10:00-15:00
Lunch 12:00-13:00
Fre 09.00-12.00

Laboratoriet
046-17 31 95
Telefontider
Mån – Fre 10:00-12:00

Mottagning/Fråga oss
amm@skane.se
Laboratoriet
ammlab@skane.se

Postadress
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Besöksadress
Medicon Village, Byggnad 402A, vån 2 och 3, Scheelevägen 8, LUND