Lathund för Bullerdosimeter Svantek 104

 

Inställningar

 

Starta mätningen

 • Tryck och håll nere Enterknappen (↩). Instrumentet slås på.
 • När ”introt” är slut visas
  momentanvärden i displayen.
 • Tryck samtidigt på de båda översta knapparna för att starta mätningen (▼+►).

Låsning (inte nödvändigt)

 • Tryck och håll inne knappen överst till vänster (▼).
 • Efter nedräkning 3,2,1 är instrumentet låst.

Avsluta mätningen

 • Tryck samtidigt på de båda översta knapparna för att stoppa mätningen (▼+►).

 

Avsluta mätningen (om låst)

Display: Låst instrument

 • Tryck i ordningsföljd: 1 knappen överst till vänster, 2 knappen överst till höger, 3 Enterknapp, 4 knappen överst till vänster

(1 ▼, 2 ►, 3 ↩, 4 ▼).

 • Efter nedräkning 3,2,1 är instrumentet olåst.
 • Tryck samtidigt på de båda översta knapparna för att stoppa mätningen (▼+►).

 

Stäng av

 • Tryck och håll nere Enter (↩) medan nedräkning sker. Instrumentet stängs av

 

Tips

Använd Enterknappen för att scrolla igenom de olika displayerna under mätning.

 

Specifikationer

Memory                              8 GB

Interfaces                            USB 2.0 client

Power supply                      Ni-MH rechargeable cells: operation time > 40 hours

USB interfac:e 500 mA HUB

Environmental conditions Temperature from -10 oC to 50 oC

Humidity up to 95 % RH, non-condensed

Dimensions                         88 x 49.5 x 19.2 mm

Weight                                100 grams with batteries

Standards                            IEC 61252; ANSI S1.25-1991; Class 2: IEC 61672:2002

Weighting filters                 A, C and Z

Time constants                   Slow, Fast, Impulse

Exchange rates                   2, 3, 4, 5, 6

Measurement results         Lavg/Leq, SPL, Max, Min, SEL, SEL8, PSEL, LEPd, Dose (%), TWA, E, E_8h, Peak, Run Time, Upper Limit, Time (ULT), L(C-A), Projected Dose (D_8h)

Measurement profiles        3

Microphone                        Class 2 microphone, 1/2″ housing with built-in TEDS functionality for the automatic calibration

Measurement range          55 dBA RMS ÷ 140.1 dBA Peak

Frequency range                30 Hz ÷ 8 kHz

Dynamic range                   95 dB

Data logging                       Summary results for the measurement time

Time-history logging of Leq/Max/Min/Peak with 1s logger step

Voice comments                 Audio records on demand, created before or after measurement, added to measurement file

Audio recording                  Audio events recording, trigger and continuous mode, 12 or 24 kHz sampling rate, wav format (option)

1/1 octave                           Real-time analysis in octave band filters, Class 1, IEC 61260

9 filters with centre frequencies from 31.5 Hz to 8 kHz (option)

Default placering av databasfilen (Där mätfilerna hamnar):

C:\Users\”ditt användarnamn”\AppData\Roaming\Svantek\Supervisor\svp