Södra sjukvårdsregionen

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2021 samt projektanslag för åren 2021-22

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2021 och projektanslag för åren 2021-22 avseende klinisk patientnära forskning.

Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Innan du påbörjar din ansökan rekommenderas att du läser aktuell ledigkungörelse med anvisningar noggrant (se länkar nedan).

OBSERVERA att ansökan ska skrivas på svenska.

Sista ansökningsdag är 2020-06-01 kl 23.59.
Ansökningarna öppnar den 27 april 2020 och stänger den 1 juni 2020 kl 23:59. OBS! Ansökningar går inte att lämna in efter ovanstående tidpunkt eller ändra i när ansökan är inlämnad.

Observera att det är ett nytt ansökningssystem och används för första gången för projektanslag och för andra gången för doktorandanslag. Du kan behöva registrera ett nytt konto.

Doktorandanslag

Doktorandanslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation.

Behörig att söka doktorandanslaget är anställd som är kliniskt aktiv inom:
• Region Blekinge, Region Kronoberg, södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner) och Region Skåne
• Privata vårdenheter med avtal med ersättning från regionerna ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för år 2021 avseende doktorandanslag (pdf)

Underskriftsblankett för doktorandanslag (pdf)

Ansökningssystem

Projektanslag

Projektanslagen avser forskningsprojekt med huvudinriktning mot klinisk patientnära forskning och ska ses som ett alternativ eller komplement till det forskningsstöd som består av ALF- och/eller forskningsrådsmedel.

Behörig att söka är den som är disputerad (eller beräknas vara disputerad senast under 2020) och har en sjukvårdsanställning minst 40 % inom:
• Region Blekinge, Region Kronoberg, södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner) och Region Skåne
• Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från regionerna ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för åren 2021-22 avseende projektanslag (pdf)

Underskriftsblankett för projektanslag (pdf)

Ansökningssystem

Frågor kring ansökningsförfarandet
Lena Lindberg, e-post lena.lindberg@skane.se, tfn 046-17 54 18

Övriga frågor kring prioritering av doktorandanslag
Anders Håkansson, e-post anders_c.hakansson@med.lu.se

Övriga frågor kring prioritering av projektanslag
Kerstin Berntorp, e-post kerstin.berntorp@med.lu.se

Välkommen med din ansökan!


Mer om forskningsanslag i Södra sjukvårdsregionen