Södra sjukvårdsregionen

Regionalt forskningsstöd: doktorandanslag för 2024

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2024 avseende klinisk patientnära forskning.

Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Innan du påbörjar din ansökan rekommenderas att du läser aktuell ledigkungörelse med anvisningar samt lathunden noggrant (se länkar under rubriken nedan).

OBSERVERA att ansökan ska skrivas på svenska.

Sista ansökningsdag är 2023-05-29 kl 23.59.

Ansökningssystemet öppnar den 24 april 2023 och stänger den 29 maj 2023 kl 23:59. OBS! Ansökan går inte att lämna in efter ovanstående tidpunkt eller ändra i när ansökan är inlämnad.

Doktorandanslag

Doktorandanslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation.

Behörig att söka doktorandanslaget är anställd som är kliniskt aktiv inom:

  • Region Blekinge, Region Kronoberg, södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner) och Region Skåne
  • Privata vårdenheter med avtal med ersättning från regionerna ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för år 2024 avseende doktorandanslag (pdf)
Bilaga för dig som är anställd i Region Skåne: Regelverk Regionalt forskningsstöd projekt- eller doktorandanslag (pdf)
Lathund för ansökan doktorandanslag (pdf)
Underskriftsblankett för doktorandanslag för år 2024 (pdf)
Ansökningssystem

Projektanslag 
Ingen utlysning för år 2024. Projektanslag för år 2025-2026 utlyses år 2024.

 

Frågor kring ansökningsförfarandet
Lena Lindberg, e-post lena.lindberg@skane.se, tfn 046-17 54 18

Övriga frågor kring prioritering av doktorandanslag
Anders Håkansson, e-post anders_c.hakansson@med.lu.se

Övriga frågor kring prioritering av projektanslag
Kerstin Berntorp, e-post kerstin.berntorp@med.lu.se

Välkommen med din ansökan!


Mer om forskningsanslag i Södra sjukvårdsregionen