Södra sjukvårdsregionen

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2022

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2022 avseende klinisk patientnära forskning.

Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Innan du påbörjar din ansökan rekommenderas att du läser aktuell ledigkungörelse med anvisningar noggrant (se länk nedan).

OBSERVERA att ansökan ska skrivas på svenska.

Sista ansökningsdag är 2021-05-31 kl 23.59.

Ansökningssystemet öppnar den 26 april 2021 och stänger den 31 maj 2021 kl 23:59. OBS! Ansökan går inte att lämna in efter ovanstående tidpunkt eller ändra i när ansökan är inlämnad.

Doktorandanslag

Doktorandanslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation.

Behörig att söka doktorandanslaget är anställd som är kliniskt aktiv inom:

  • Region Blekinge, Region Kronoberg, södra Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner) och Region Skåne
  • Privata vårdenheter med avtal med ersättning från regionerna ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för år 2022 avseende doktorandanslag (pdf) 
Bilaga för dig som är anställd i Region Skåne: Regelverk Regionalt forskningsbidrag projekt- eller doktorandanslag (pdf)
Underskriftsblankett för doktorandanslag (pdf)
Ansökningssystem 
 Frågor och svar

Projektanslag

Ingen utlysning för 2022.

Frågor kring ansökningsförfarandet 
Lena Lindberg, e-post lena.lindberg@skane.se, tfn 046-17 54 18

Övriga frågor kring prioritering av doktorandanslag 
Anders Håkansson, e-post anders_c.hakansson@med.lu.se

Välkommen med din ansökan!

 

Mer om forskningsanslag i Södra sjukvårdsregionen