Södra Regionvårdsnämnden

Regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2020

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2020.

Doktorandanslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behörig att söka doktorandanslaget är anställd som är kliniskt aktiv inom:
– Region Blekinge, Region Kronoberg, södra Halland Region (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner), Region Skåne
– Privata vårdenheter med avtal med ersättning från landstingen ovan

Ledigkungörelse Regionalt forskningsstöd för år 2020 avseende doktorandanslag (pdf)

Underskriftsblankett för doktorandanslag (pdf)

Ansökningssystem

Frågor kring prioriteringen
Anders Håkansson, e-post anders_c.hakansson@med.lu.se

Frågor kring ansökningsförfarandet
Lena Neumann, e-post lena.neumann@skane.se, tfn 046-17 64 51

Övriga frågor
region.forskning@skane.se


Mer om forskningsanslag i Södra sjukvårdsregionen