Södra Regionvårdsnämnden

Forskningsanslag

Landstingen i Södra sjukvårdsregionen samverkar enligt regionavtalet § 6 om klinisk forskning och utveckling. Det finns en gemensam FoU-grupp tillsatt som arbetar med dessa frågor. Vad gäller projektanslag till forsknings- och utvecklingsprojekt finns tre olika former:

1. Landstingsfinansierad regionforskning

2. Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

3. Växjö – projekt med särskild inriktning ”Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka”


Regionalt forskningsstöd, doktorandanslag för år 2020


 

Externa länkar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne)

Forskning i Region Skåne