Södra sjukvårdsregionen

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kopplat till regionalt forskningsstöd doktorandanslag för år 2022.

Jag kan inte logga in i ansökningssystemet. Vad är fel?

Om du sökte doktorandanslag 2019 eller senare har du redan ett användarkonto. Om du sökte projektanslag 2020 eller senare har du redan ett användarkonto. Ditt användarnamn är din mailadress.

Om du sökt doktorandanslag 2018 eller tidigare alternativt sökt projektanslag 2019 eller tidigare, eller aldrig sökt anslag tidigare har du inget användarkonto.

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera ett användarkonto i ansökningssystemet. Fyll i dina uppgifter under fliken Skapa konto. Klicka sedan på Skapa användarkonto. Ett bekräftelsemejl skickas till den mailadress som du angivit. Avsändare är noreply@sbsmanager.se. Klicka på länken i mejlet. Logga sedan in med dina inloggningsuppgifter.

Kan jag söka doktorandanslag även om jag inte gjort min halvtidskontroll än?

Ja, men det är meriterande att ha gjort halvtidskontroll. Du ska vara registrerad doktorand vid universitet/högskola.

Varför måste ansökan skrivas på svenska?

Ansökan ska skrivas på svenska eftersom finansiären, Södra sjukvårdsregionen, har önskat detta och det måste vi förhålla oss till. Som kompromiss har vi tillåtit att forskningsprogrammet skrivs på engelska eftersom det görs i många andra ansökningar och att man då har möjlighet att ”klippa och klistra” från sina andra ansökningsunderlag.

Går det att inkomma med beviljad etikansökan i efterhand?

Nej, vid ansökningstillfället, det vill säga senast sista ansökningsdagen, ska man ha en godkänd etikprövning.

Vad gör jag om publikationslistan är för lång?

Ta med de senaste årens publikationer och de som är mest relevanta för det aktuella projektet som du söker medel för.

Jag har fått doktorandanslag för 2020 men kommer inte att söka anslag för 2022. Hur ska jag rapportera projektet?

E-posta rapporten till lena.lindberg@skane.se. Rapporten ska vara på max 5000 tecken och kan vara fritt formulerad. Viktigt för en bedömare är att det framgår vilka saker som blev gjorda och varför. Ganska konkreta saker till exempel; utförde de statistiska analyserna till arbete X, skrev ihop manuset, pratade med myndigheter om att få ut data, skickade in artikeln, fick den tillbaka etcetera.