Södra sjukvårdsregionen

Samarbete för att förbättra förebyggande njursjukvård och öka antalet transplantationer

Antalet patienter i behov av dialys kan minska med en bättre förebyggande njursjukvård och fler transplantationer. Som en del i arbetet arrangerades två regiondagar på temat Transplantation och njurmedicin i Malmö 23-24 oktober, för alla som är verksamma inom området i Södra sjukvårdsregionen.

Transplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö har utvecklats de senaste åren. Målet är att öka andelen patienter som transplanteras innan de blir så sjuka att de behöver dialys. För att öka transplantationerna måste antalet levande donatorer bli fler. Under 2019 har man därför byggt upp en struktur med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla sjukhus som utreder donationer i Södra sjukvårdsregionen.

Läs hela artikeln