Samarbete för att förbättra förebyggande njursjukvård och öka antalet transplantationer

Antalet patienter i behov av dialys kan minska med en bättre förebyggande njursjukvård och fler transplantationer. Som en del i arbetet arrangerades två regiondagar på temat Transplantation och njurmedicin i Malmö 23-24 oktober, för alla som är verksamma inom området i Södra sjukvårdsregionen.

Transplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö har utvecklats de senaste åren och antalet njurtransplantationer nådde 2017 och 2018 rekordnivåer. Målet är att öka andelen patienter som transplanteras innan de blir så sjuka att de behöver dialys. Den årliga dödligheten bland patienter i dialys är ungefär 20 procent. För en njurtransplanterad patient är motsvarande siffra 2-3 procent.
– Resultatet av en transplantation blir dessutom mycket bättre om den görs innan patienten behöver behandlas med dialys, säger Alireza Biglarnia, överläkare transplantationskirurg på Skånes universitetssjukhus.

För att öka transplantationerna måste antalet levande donatorer bli fler. Under 2019 har man därför byggt upp en struktur med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla sjukhus som utreder donationer i Södra sjukvårdsregionen.
– Vi försöker decentralisera arbetet. Läkarna och sjuksköterskorna ska kunna förmedla kunskap och leda arbetet på det egna sjukhuset för att främja donationer, säger Alireza Biglarnia.

Sjukvården ska bli bättre på att informera patienter och anhöriga om donation. Ett informationsmaterial om levande njurdonation har tagits fram som ska användas i hela Södra sjukvårdsregionen.
– Ofta informeras det för sent om det här med levande donatorer, det finns mycket felaktig information på nätet och medarbetare inom sjukvården är inte alltid så välinformerade. Den här informationen ska ges till patienten i ett tidigt skede, säger Alireza Biglarnia.

Under 2019 har de första transplantationerna med så kallad DCD-donatorer (donatorer som avlidit på grund av cirkulationsstillestånd) genomförts i Skåne. Det bidrar till att stärka tillgången på organ.

Parallellt med att utveckla transplantationsverksamheten arbetar man även med att utveckla de förebyggande insatserna och dialysbehandlingarna.
– Målet är att färre patienter ska behöva dialys som ofta är förenat med dålig livskvalitet och hög dödlighet för den enskilda patienten och med höga kostnader för samhället, säger Anders Christensson, cheföverläkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus.

I det förebyggande arbetet tittar man särskilt på hjärt- kärlsjukdomar och högt blodtryck då det har en koppling till kronisk njursjukdom.
– Kroniskt njursjuka har en hög dödlighet i hjärt- kärlsjukdom och högt blodtryck är oftast orsaken till kronisk njursvikt. Vi tittar därför på hur patienterna kan få en bättre blodtrycksbehandling. Det är även viktigt för att en transplanterad njure ska hålla länge, säger Anders Christensson.

För att utveckla vården av njursjuka är forskningen en viktig del. På Skånes universitetssjukhus bedrivs till exempel forskning på nya preventiva behandlingar som ska bidra till att resultatet av en transplantation blir så bra som möjligt.

I Region Skåne kommer en extra satsning att göras kommande år, då hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att stödja arbetet kring njursjukvård med inriktning mot prevention, transplantation och självdialys, med 44 miljoner kronor.

Fakta: Njursjukvård i Södra sjukvårdsregionen

• Cirka 91 000 personer har halverad njurfunktion
• Drygt 900 patienter har dialys
• Varje år genomförs 65-70 njurtransplantationer på Skånes universitetssjukhus
• 750 patienter kontrolleras årligen efter njurtransplantation