Organ- och vävnadsdonation är en nödvändig förutsättning för transplantationsverksamheterna och viktig del av sjukvården som finns i Södra sjukvårdsregionen.

Södra regionen är den enda sjukvårdsregion i Sverige som sedan flera år tillbaka har två styrgrupper för organisationen av detta; en för organdonation och en för vävnadsdonation. Båda styrgrupperna har som syfte att främja och stärka donationsverksamheten i vår region. I båda grupperna ingår representanter från transplantations- och donationssidan vilket ger en bredd och styrka i kompetens inom hela donations- och transplantationsprocessen.

Syftet med vår webbplats är att på ett enkelt sätt sprida kunskap kring arbetet med organ- och vävnadsdonation i Södra sjukvårdsregionen. Här kan man bland annat läsa om våra verksamheter, syfte, ansvar och målgrupper. Styrdokument, aktuell statistik och information om vad som är på gång i Södra sjukvårdsregionen finns också tillgängligt.


 

Tända marschaller vid Skånes universitetssjukhus och Centralsjukhuset Kristianstad, till minne av personer som har donerat sina organ och vävnader.

Marschaller i novembermörkret, till minne av alla donatorer som har förändrat livet för någon annan. Bilder från Donationsveckan 2020.

Snart kan fler personer få donerade njurar

Från och med årsskiftet kan nya grupper av patienter donera sina njurar när de avlider. SVT Helsingborg har intervjuat regional donationsansvarig sjuksköterska i Södra sjukvårdsregionen, Ulrika Peetz-Hansson.
TV-klipp och artikel (svt.se)

Nu är Nationella Donationspärmen DBD här!

Det är första gången sedan Donationspärmen introducerades i mitten på 80-talet som det blir en nationell pärm. Fram till nu har den funnits i tre varianter. Den nya pärmen innehåller några regionala anpassningar, men har i princip samma innehåll och likadant utseende i hela landet.

Pärmen är framtagen av Transplantationskoordinatorerna i Sverige/NNTO i samverkan med bland andra regionalt donationsansvariga, Nationella EHDEP-gruppen och transplantationskirurger.

Syftet är att den ska fungera som handlingsplan under en donationsprocess, genom nationell samordning, enhetlighet, kvalité samt underlätta för användarna. Översyn och uppdateringar kommer att ske årligen och vid behov.

Nationell donationspärm DBD för Södra sjukvårdsregionen

Samarbete för att förbättra förebyggande njursjukvård och öka antalet transplantationer

Antalet patienter i behov av dialys kan minska med en bättre förebyggande njursjukvård och fler transplantationer. Som en del i arbetet arrangerades två regiondagar på temat Transplantation och njurmedicin i Malmö 23-24 oktober, för alla som är verksamma inom området i Södra sjukvårdsregionen.

Transplantationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö har utvecklats de senaste åren. Målet är att öka andelen patienter som transplanteras innan de blir så sjuka att de behöver dialys. För att öka transplantationerna måste antalet levande donatorer bli fler. Under 2019 har man därför byggt upp en struktur med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på alla sjukhus som utreder donationer i Södra sjukvårdsregionen.

Läs hela artikeln

DCD-projektet: Ökade möjligheter till donation och transplantation

Trots en hög donationsvilja hos befolkningen finns en brist som innebär att människor varje år avlider i väntan på organ. Långt fler patienter kan få hjälp med en ny donationsform, DCD.

Donationsprocessen (socialstyrelsen.se)

Ökade möjligheter till donation och transplantation (vavnad.se)

Mer information om DCD-projektet