Dräger X-am 5000 datahantering

Arbets- och miljömedicin Syd Dräger X-am 5000 EFTER MÄTNING: ÖVERFÖRING AV DATA   Överföring av data från instrumentet till mjukvaran GasVision   1. Sätt i USB DIRA kopplat med USB-kabel i datorn. 2. Placera Dräger X-am 5000 instrumentet ca 10 cm från USB...