Vibrationsmätare Svantek 106

Arbets- och miljömedicin Syd Databehandling LATHUND FÖR VIBRATIONSMÄTAREN SVANTEK 106   STARTA INSTRUMENTET     INSTÄLLNING FÖR MÄTNING AV: HAND/ARMVIBRATIONER     INSTÄLLNING FÖR MÄTNING AV: HELKROPPSVIBRATIONER     INSTÄLLNING FÖR MÄTNING AV:...

Dräger X-am 5000

Arbets- och miljömedicin Syd Databehandling   Lathund för gasmätare Dräger X-am 5000 för mätning av CO och NO2   Dräger X-am 5000 är ett portabelt direktvisande instrument med sensorer installerade för mätning av kolmonoxid (CO) och kvävedioxid (NO2). Detaljerad...

Bullerdosimeter Larson Davis Spark 706

Arbets- och miljömedicin Syd MENY Kurser Mottagning Information till inremitterande I fokus Laboratorietjänster Uthyrning av mätutrustning Uthyrning av ergonomisk mätutrustning Faktablad och broschyrer Fråga – Svar Miljömedicinsk riskbedömning Forskning &...

Bullerdosimeter Svantek 104

Arbets- och miljömedicin Syd Databehandling Lathund för Bullerdosimeter Svantek 104   Inställningar   Starta mätningen Tryck och håll nere Enterknappen (↩). Instrumentet slås på. När ”introt” är slut visasmomentanvärden i displayen. Tryck samtidigt på de...