Centrum för sällsynta diagnoser inbjuder till föräldraträffar i Lund.

Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

”Träffen var värdefull för mig. Viktigast var att fatta att jag inte var ensam.”
Pappa till pojke 4 år

 “Att få reflektera kring min situation om vad jag gör och behöver.”
Mamma till pojke 2 å

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap.
Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

Tid:

Vi kommer att träffas två eftermiddagar, den 1 mars och den 15 mars 2018
Träffarna är på Universitetssjukhuset i Lund, representationsvåningen,
hisshall A, plan 12, mellan kl 13-16.

Det är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Hur anmäler jag mig?

För frågor och anmälan kontakta Malin Lenneryd på Centrum för sällsynta diagnoser Syd, csd@skane.se

Ange ditt namn och telefonnummer. Info och anmälan finns även på http://www.nfsd.se

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Läkarintyg kan efterfrågas. Intyg som styrker närvaro vid träffarna lämnas av CSD.

 

Till nyhetsarkivet

Till startsidan – CSD Syd