Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Ett kunskaps – och kompetenscentrum


Centrum för sällsynta sjukdomar Syds (CSD Syd) uppdrag är att skapa bättre f
örutsättningar för de personer och familjer där det finns en sällsynt diagnos. Vi ska också underlätta samordningen av insatser från vårdgivare och öka samarbetet med  samhällsaktörer som bland annat skola, kommun och försäkringskassa.

Aktuellt
Sällsynta dagen 29/2 2020
Nästa år infaller Sällsynta dagen på den sällsyntaste dagen, skottdagen lördagen den 29/2.
I hela Sverige kommer olika evenemang att ske.
Så även här i Södra sjukvårdsregionen. 
Mer information kommer.

Var med och nominera
På Sällsynta dagen, den 29 februari 2020, kommer inte mindre än två priser att delas ut av Riksförbundet Sällsynta diagnoser!
Läs mer på länken nedan om priserna och hur du nominerar kandidater.
https://www.sallsyntadiagnoser.se/nu-kan-du-nominera-kandi…/

Svårt att få diagnos
En ny stor undersökning från Riksförbundet Sällsynta diagnoser visar att patienter med sällsynta diagnoser möter en vårdkedja som brister i kunskaper, inte tillgodoser patienternas behov och som inte förmår ställa rätt diagnos i tid. Kvinnor drabbas värre än män av dessa brister.
Läs mer här:
Rapport från Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Debattartikel i Dagens Samhälle

Kontakt

E-post: csd@skane.se

Telefon: 046-173611
Telefontider:
Vardagar
09:00 – 12:00
Obs! Stängt måndagen den 23/12

r
  • Alla ärenden till CSD Syd förs in i ett register men du kan alltid vara anonym.
  • Svarstiden kan variera beroende på ärendets karaktär.
  • Tänk på att vi inte har säker  e-post, skicka därför inte med persondata eller andra känsliga uppgifter.
  • Vi gör inte några medicinska bedömningar utan vänligen vänd dig då till din behandlande läkare eller vårdcentral. Vid behov av akut vård, kontakta din vårdcentral, 1177 eller 112.