Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Ett kunskaps – och kompetenscentrum

 

Obs! Följande gäller tillsvidare:
Under rådande omständigheter har vi tyvärr ingen möjlighet att
svara i telefon eller på mail.
Vid behov av akut vård, kontakta din vårdcentral, 1177 eller 112.

Centrum för sällsynta sjukdomar Syds (CSD Syd) uppdrag är att skapa bättre förutsättningar för de personer och familjer där det finns en sällsynt diagnos. Vi ska också underlätta samordningen av insatser från vårdgivare och öka samarbetet med  samhällsaktörer som bland annat skola, kommun och försäkringskassa.

Aktuellt

Arbetar du inom habilitering, skola, LSS-verksamhet
eller på Försäkringskassan?

Nu kan du som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete, gå en kostnadsfri baskurs om sällsynta diagnoser.
Kursen är framtagen av Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.
Kursen ger dig:

  • Grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser och inblick i utmaningarna inom området.
  • Tips om hur du kan arbeta, var du kan söka information och vart du
    kan vända dig.
  • Tips på fördjupande utbildningar

Kursen är upplagd så att du kan göra den när du vill och i din egen takt, på dator, surfplatta eller i mobil.
Gå kursen, svara på frågorna och få ett kursintyg här:
Webbkurs Introduktion sällsynta diagnoser

Informationsfilm
Om sällsynta diagnoser

 

Sällsynta dagen 29/2 2020
I år inföll Sällsynta dagen på den sällsyntaste dagen, lördagen den 29/2, skottdagen. 


28/2 stod CSD Syd och informerade på olika sjukhus i Södra sjukvårdsregionen. Många intresserade kom förbi och ville veta mer om sällsynta diagnoser.

Svårt att få diagnos
En ny stor undersökning från Riksförbundet Sällsynta diagnoser visar att patienter med sällsynta diagnoser möter en vårdkedja som brister i kunskaper, inte tillgodoser patienternas behov och som inte förmår ställa rätt diagnos i tid. Kvinnor drabbas värre än män av dessa brister.
Läs mer här:
Rapport från Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Debattartikel i Dagens Samhälle

Kontakt

E-post: csd@skane.s

Telefon: 046-173611
Telefontider:

r
  • Alla ärenden till CSD Syd förs in i ett register men du kan alltid vara anonym.
  • Svarstiden kan variera beroende på ärendets karaktär.
  • Tänk på att vi inte har säker  e-post, skicka därför inte med persondata eller andra känsliga uppgifter.
  • Vi gör inte några medicinska bedömningar utan vänligen vänd dig då till din behandlande läkare eller vårdcentral. Vid behov av akut vård, kontakta din vårdcentral, 1177 eller 112.