Sällsynta dagen startade som ett svenskt initiativ 2008 på Skottårsdagen, för att symbolisera just sällsyntheten. En sällsynt diagnos innebär att den förekommer hos färre än 1/2000 personer (definition enligt EU). I Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland lever ungefär 2000 barn och vuxna med en sällsynt diagnos och har behov av särskilt stöd.

Centrum för sällsynta diagnoser Syd vill även i år uppmärksamma detta genom att tillsammans med patientföreningar för sällsynta diagnoser anordna en informationsdag. Syftet är att sprida information och lyfta fram de många vardagsproblem som personer med sällsynta sjukdomar och deras närstående upplever.

Välkommen till vår utställning i sjukhusfoajén på Lunds universitetssjukhus mellan kl 10 och 14!