Svenska hygienpriset 2022 tilldelades två pristagare.Prisutdelning, Hygienpriset 2022

En av de två pristagarna var Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) vid Skånes Universitetssjukhus, med motiveringen:

Handeksem hos vårdpersonal innebär en potentiell risk för smittspridning. YMDA:s studier av orsakerna har på ett väsentligt sätt bidragit till att minska risken för handeksem vid användning av hygienrutiner och skyddsutrustning.