Kursinnehåll
Lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Medicinska kvalitetsaspekter vid spirometri och PEFmätning ingår som en del i utbildningen.

Målgrupp
Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga. Läkare och sjuksköterskor inom skolhälsovården. Läkare och sjuksköterskor inom primärvården.

Datum
29 september 2022, 8:45–16:00.

Plats
Webbaserad utbildning, via TEAMS-länk.

Pris
2900 kr exkl moms.

Sista anmälningsdatum
Anmäl dig senast 16 september

Program
Här finns programmet

Begränsat antal platser.

VÄLKOMMEN!

Kontaktperson
Else Åkerberg Krook
Leg. Sjuksköterska m specialkunskap inom arbets- och miljömedicin
Telefon: 046-177924
E-post: else.akerbergkrook@skane.se

Kontaktperson
Maria Willman
Leg. Sjuksköterska m specialkunskap inom arbets- och miljömedicin
Telefon: 046- 173172
E-post: maria.willman@skane.se