Vidareutbildningen syftar till att öka kännedomen om hur och när man ska misstänka att en patient lider av en sällsynt metabol sjukdom. Många av dessa sjukdomar har ospecifika symtom och kan debutera i olika åldrar.

Vidareutbildningen syftar också till att vägleda klinisk verksamma läkare i Malmö och Lund beträffande remittering och beskriva det diagnostiska arbetet när en patient undersöks för en metabol sjukdom. Sällsynta metabola sjukdomar har vanligen genetiska orsaker och ärvs oftast recessivt.

Läs hela programmet här!