Före sommaren skickades en enkät ut till patientföreningar för sällsynta diagnoser i Södra sjukvårdsregionen. Därefter har vi följt upp med personliga samtal till de patientföreningar som lämnat sina kontaktuppgifter till oss. Syftet med enkäten och samtalen är att förstå vilka behov och problem som finns och vad vi på CSD Syd kan hjälpa till med.