Den 6 oktober deltog flera medarbetare från CSD Syd i workshopen ”Utmana dina sinnen”. Vi fick möjlighet att prova på olika situationer ur en synskadad/blind persons vardag, t ex gå och handla, besöka biblioteket m m. Workshopen arrangerades av Synskadades Riksförbund Ringsjöbygden, som omfattar Höör, Hörby och Eslöv. En väldigt lärorik, intressant och tankeväckande dag!

 

Länk til SRF Ringsjöbygden