25 FEBRUARI KL. 15:00

Disputationsföreläsning
Jubileumsaulan på SUS i Malmö.

dkajhgkjhkjshjhaskjhgkjhsdag
jdbhgfkjadhgbsd.gbsdbgd,sbg,sbgndsgbdbsjdskhkasgmsbnabsmgnba