Den 3 maj 2019 disputerade Nils Hamnerius från YMDA i ämnet klinisk medicin med inriktning dermatologi.

Avhandlingens titel är Hand eczema and contact allergy in healthcare work.

Huvudhandledare under arbetet var docent Ann Pontén. Fakultetsopponent vid disputationen var professor Kristina Jakobsson och ordförande vid disputationen var professor Marléne Isaksson.

Lunds universitets hemsida kan du läsa avhandlingens abstract och även ladda ner texten i sin helhet.