knapp till Om CSD syd
knapp RaraSwed kvalitetsregister
knapp RaraSwed kvalitetsregister

RaraSwed –

ett nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser

Ett arbete pågår för att utveckla ett nationellt kvalitetsregister, RaraSwed. Registret ska ge en samlad bild över sällsynta diagnoser i Sverige.

Det finns behov av att kunna belysa vilka sällsynta hälsotillstånd som förekommer samt vilka vård-, omsorgsinsatser och förutsättningar det finns för personer med dessa hälsotillstånd. Målet är att samla information som kan bidra till en nationellt sammanhållen vård och omhändertagande av personer med sällsynta diagnoser.

RaraSwed utvecklas tillsammans med CSD i samverkan (samtliga CSD i Sverige).

Mer information om RaraSwed finns nedan för dig som är: