Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) verkar för att personer med sällsynta diagnoser får ett sammanhållet omhändertagande i Södra sjukvårdsregionen.

Karta över Södra sjukvårdregionen
knapp till arbetsområden
knapp till RaraSwed kvalitetsregister
När är en diagnos sällsynt?

En diagnos är sällsynt om den förekommer hos färre än 1/2000 personer. Majoriteten av dessa diagnoser har en ärftlig bakgrund. Personer med sällsynta diagnoser har ofta, under lång tid och ibland under hela livet, behov av ett flertal olika specialister och vårdgivare.
Mer om sällsynta diagnoser:

Socialstyrelsens kunskapsbas

Vad är en sällsynt diagnos – csdisamverkan

Aktuellt
 • Nu kan du anmäla dig till utbildning i Klinisk genetik och genetisk vägledning 15hp
  Har du behov i ditt yrke behov av att få veta mer om:
  – genetik, arvsmönster, diagnostik
  – genetisk vägledning och samtalskonst vid ärftliga hälsotillstånd
  – etik vid genetisk vägledning
  Läs mer under ”Aktuellt” på: Kompetenscentrum

 

 • RaraSwed, ett nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser.
  Det pågår ett arbete med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister. Vill du veta mer, se information på RaraSwed

 

Kontakt

CDS Syd har ingen mottagningsverksamhet och gör därför inga individuella medicinska bedömningar.

 • Om du som patient har frågor, ber vi dig att kontakta din behandlande läkare.
 • Är du vårdgivare och har frågor om genetiska tillstånd ber vi dig kontakta konsultläkare på Klinisk genetik via Region Skånes växel 046-17 10 00.

För dialog med CSD Syd angående verksamhetsutveckling, samverkan och riktade utbildningar är du välkommen att kontakta oss på csd@skane.se

Mer information om riktade utbildningar, hittar du på Kompetenscentrum