Författningar gällande donation och transplantation

 

Donation och transplantation

  • Lag (1995:831) – Lag om transplantation m.m.
  • Lag (2012:263) – Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
  • Förordning (2018:307) – Förordning om donationsregister hos Socialstyrelsen
  • SOSFS (2009:30) – Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
  • SOSFS (2012:14) – Socialstyrelsens föreskrifter om hantering för mänskliga organ avsedda för transplantation
  • SOSFS (2011:7) – Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling

Fastställande av död

  • Lag (1987:269) – Lag om kriterier för bestämmande av människans död
  • SOSFS (2005:10) – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

Övriga